Start

V-2018-grupp-delbild

Vänsterpartiet i Nynäshamn är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.

Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.


Läs löpande inlägg under ”Aktuellt” i topp-menyn.


Kontakta oss gärna om du har frågor.

V-Nynäs2018-HandsUp

Nävar upp, för ett mer rättvist samhälle.