När Alliansen är dåliga förlorare.

Förvaltningen på Alliansens uppmaning vägrar att säga att Kommunala Hemtjänsten kvarstår i Kommunal regi.

I flera olika steg har nu förvaltningen å Alliansens vägnar sagt till personalen på hemtjänsten, till brukarna och utåt i kommunen att hemtjänsten trots att inget sådant beslut finns ska läggas ut i framtiden ändå.

Detta är en ren och skär lögn.

Beslutet som togs är att hemtjänsten kvarstår i kommunal regi och att det ska jobbas med att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala hemtjänsten.

Jag uppmanar alla som fått till sig samma felaktiga uppfattning att kontakta mig via personligt meddelande.

Nedan kommunikation till brukarna som lätt kan misstolkas. Med flit sannolikt.

Kommunala hemtjänsten är fortfarande kommunal och inget annat!

Trots att beslut tagits om att kommunala hemtjänsten ska kvarstå, fortsätter alltså Alliansen att jobba för utläggning och oroar både brukare och personal genom utskicket i bilden.

Vi måste hjälpas åt att syna deras bluff!

Dela och sprid detta så att så många som möjligt får ta del av deras fulspel!

Kalender Ht 2020

AUGUSTI

9 – Styrelsemöte

24 – Medlemsmöte

26 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – Möte, styrelsen, distrikt/riksrepresentanter

SEPTEMBER

1 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

3 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

13 – Styrelsemöte

17 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

19-20 – Fysisk namninsamling ”Rädda kommunala hemtjänsten”

21 – Ordförande/gruppledarträff, distriktet

23 – Möte, styrelsen, partistyrelserepresentant

24 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

24 – Kongressombudsmöte

26-27 – Fysisk namninsamling ”Rädda kommunala hemtjänsten”

29 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

OKTOBER

1 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

11 – Styrelsemöte

12 – KG (Kommunala gruppen)-möte

14 – Kongressombudsmöte

15 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

20 – Medlemsmöte

22 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

27 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

31 – Kongress (1 ombud från oss)

NOVEMBER

1 – Kongress (1 ombud från oss)

1 – Klimatmånad, del 1 (internt)

8 – Styrelsemöte

8 – Klimatmånad, del 2 (internt)

9 – KG (Kommunala gruppen)-möte

12 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

15 – Klimatmånad, del 3 (internt)

19 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

22 – Klimatmånad, del 4 (utåtriktad aktivitet)

24 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

29 – Klimatmånad, del 5, offentligt slutevent

DECEMBER

3 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

6 – Styrelsemöte

7 – KG (Kommunala gruppen)-möte

10 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

15 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

17 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

21 – Medlemsmöte


Kalendern uppdaterad 20-09-22 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-20. Mer tillkommer vart eftersom.