Debatt

Stärk arbetet med HBTQ-frågor i kommunen

”Nu borde Nynäshamns kommun vara moget för att ytterligare stärka sitt arbete med HBTQ-frågor”, tycker Bernt Månsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vänsterpartiet är därför på väg att omarbeta och precisera en motion som man lämnade in till kommunfullmäktige 2015, om att HBTQ-certifiera kommunala verksamheter.

Bernt Månsson, V-ledamot i Kommunstyrelsen och vice gruppledare, V Nynäshamn.

”Vi ligger jättelångt efter vår närmaste grannkommun Haninge på det här området”, säger Bernt.

Lyssna på hela intervjun i P4, med Vänsterpartiets Bernt Månsson och Moderaternas Harry Bouveng.

Nicander om individuella löner

Het debatt om individuella löner

Beslut togs under kongressens (Kommunal) tredje dag om att dessa ska utredas efter avtalsrörelsen 2020 och att resultatet presenteras på nästa kongress.

”– Individuell lönesättning går rakt emot hela arbetarrörelsens solidaritetstanke och stick i stäv mot vårt fackliga löfte, sa Tony Nicander” (V Nynäshamn).

Tony Nicander, V Nynäshamn

”Han hävdade också att individuella löner försvårar fackets möjligheter att växa:
– Om vi ska göra allvar med att öka organisationsgraden så måste vi sluta att ställa arbetare mot arbetare, sa Tony Nicander.”

Läs hela artikeln i ”Kommunalarbetaren”!

Tony Nicander (V Nynäshamn) om strejkrätten

Tony Nicander (V Nynäshamn) om strejkrätten, kortad arbetstid och stoppande av höjd pensionsålder:

Internationalen intervjuar kongressombudet Tony Nicander, medlem i Kommunalvänstern, det vill säga en förening för kommunalmedlemmar som också är med i Vänsterpartiet. Tony ”menar att strejkrätten är en av de viktigaste och mest kontroversiella frågorna som behandlas på kongressen.
– Strejkfrågan kommer att bli lite kniven mot strupen, konstaterar han.”

Tony Nicander, V Nynäshamn Foto: Tette Merio

”Två andra frågor som är viktiga för Kommunalvänstern är kortad arbetstid och att stoppa planerna på höjd pensionsålder, förklarar Tony Nicander.”

Läs hela artikeln!

Rättvis klimatpolitik!

Det går att vara en del av bensinupproret och samtidigt gå med i dagens globala klimatstrejk ❣️

Vänsterpartiet har en politik både för att människor ska ha möjlighet att leva goda liv även där bensinbilar i dag behövs, och en plan för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer!

Aborträtten under hot i Europa

”I Guatemala förbereds en lagstiftning där även missfall ska förbjudas. Som om inte Alabama var nog.” säger Ulla Andersson.

7 av 10 gynekologer i Italien vägrar utföra abort.*

*Källa: Kvinna till kvinna

Det är bara ett exempel på hur aborträtten är under hot i Europa.

Vill du vara med oss och göra skillnad? Rösta på Vänsterpartiet i EU-valet 26 maj.

Om höjd pensionsålder

”Vi vet att många som har tunga jobb, som jobbar med städ, inom äldreomsorgen eller industrin – de orkar inte. Deras kroppar säger ifrån, de är slut när man är 60 eller 61. Även de måste ha rätt att få en pension som man kan klara sig på. De riskerar att bli de stora förlorarna på det här förslaget.”

”Höjd pensionsålder funkar nog bra för den som har hög lön, arbete vid ett skrivbord och som studerat länge och därmed jobbat färre år. Men för den som slitit i vården eller på en industri i mer än 40 år kan det bli riktigt dåligt.”

Jonas Sjöstedt, om pensionsgruppens förslag att höja pensionsåldern.

Arbetstidsförkortning

Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.

En generell arbetstidsförkortning skulle bidra till att minska ohälsan, öka jämställdheten, minska klyftorna på arbetsmarknaden och bidra till en hållbar utveckling.

Som ett första steg föreslår vi en nationell satsning som innebär att staten avsätter medel för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje kommun och landsting i Sverige.

Satsningen kan ske inom till exempel barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten och ska vara frivillig för kommuner och landsting. Satsningen ska pågå i tre år för att sedan utvärderas.

Läs mer!

V-reformer ”extrema”? …

Annie Lööf ställer (bl.a) som KRAV att ”extremisterna V” inte ska ha något som helst inflytande, om hon ska ingå ett samarbete med S (och Mp).

Liten påminnelse om det, enligt Annie, skadligt extrema V drev igenom under senaste mandatperioden:


01) Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer
02) Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för unga
03) Avgiftsfri mammografiundersökning
04) Avgiftsfri medicin för barn
05) Avgiftsfria preventivmedel till unga

06) Avgiftsfri simundervisning till alla 6-åringar
07) Fördubblat tandvårdsbidrag för alla
08) Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
09) Avgiftsfri öppenvård för alla över 85
10) Bättre regler för deltidsstämpling

11) Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen borttagen
12) Höjd sjukpenning
13) Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
14) Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
15) Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

16) En karensdag mindre
17) Glasögonbidrag upp till 19 år
18) Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
19) Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer
20) Höjd skatt för ISK och kapitalförsäkringar

21) Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer
22) Höjd skatt för utlandssvenskar
23) Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år
24) Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning
25) Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet

26) Höjt golv i a-kassan
27) Höjt tak för lönebidraget
28) Höjd assistansersättning
29) Höjt studiebidrag med 300 kr/månad
30) Höjt underhållsstöd

31) Lagstadgad habiliteringsersättning
32) Lovstöd
33) Lån till körkort
34) Återinfört rätt att dra av fackföreningsavgiften på skatten
35) Privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte längre att vara skattebefriade

36) Sänkta avgifter i kulturskolan
37) Sänkt skatt för de med låg pension
38) Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete
39) Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/mån
40) Sänkt tak för RUT-avdrag

41) Förstärkt arbete mot skatteflykt
42) Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt
43) 10 miljarder kronor till välfärden
44) Rättvisemiljarder till det svikna Sverige
45) Mer pengar till gymnasieskolans introduktionsprogram

46) Stärkt psykisk hälsa och psykiatri
47) Tryggare barn- och ungdomsvård i socialtjänsten
48) En barnhälsovård som fångar upp
49) Satsning på förlossningsvården
50) Förbättrad arbetsmiljö för personal inom sjukvården

51) Stor satsning på biblioteken
52) Mer pengar till primärvården med inriktning på kvinnor
53) Fler anställda i äldreomsorgen
54) Kompetenshöjning inom äldre- och funktionshinderomsorgen
55) Fler anställda i kvinnojourerna

56) Satsning på ungas psykiska hälsa
57) Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
58) Fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen
59) Satsning på socialtjänstens arbete med barnärenden
60) En ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas

61) Införande av rätt till arbetskläder för vård- och omsorgspersonal
62) Fler inspektörer för bättre arbetsmiljö
63) Insats mot illegala cabotagetransporter för ordning och reda i transport- branschen
64) Stor satsning på arbetslivsforskning
65) Miljonprogrammens bostäder rustas upp

66) Investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror
67) Mer pengar till landets antidiskrimineringsbyråer
68) Värnande av våra slåtterängar och betesmarker
69) Bättre djurskyddskontroller
70) Särskilt stöd till glesbygdsbutiker

71) Forskning inom nedrustning och icke-spridning
72) Ökad kompetens om mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet
73) Satsning på kollektivtrafik i landsbygd
74) Bredband i landsbygd
75) Förstärkt satsning för fler behöriga sfi-lärare

76) Stärkt validering av utländsk utbildning
77) Pengar till kompetenskartläggning på asylboende
78) Språkundervisning på folkhögskolor
79) Områdespoliser och arbete mot hatbrott inom ramen för polissatsning
80) Satsning på Kungälvsmodellen i arbete mot högerextremism


Källa och mer detaljerad information kring varje punkt!

Misslyckad LSS-utredning

Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om.

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv.

Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd.

(Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.)

Läs mer!

Kalender Ht 2019

AUGUSTI

11
Styrelsemöte, 14-16

14
Medlemsmöte, 18-20

18
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

21
Intervju, politisk sekreterare, 18:15-20

26
Grupparbete del 2, uppdatering Kommunalpolitiska programmet, 18-21

31
Skärgårdsmarknaden, ”Politiska torget”, 09-17 (eventtid 10-16)

SEPTEMBER

2
Uppstartsmöte med politiska sekreteraren, 18:30-20

7
Styrelsemöte, 13-15

8
Förrådsprojekt etapp 1, 13-17

9
Workshop, ”Ofrivillig ensamhet”, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

22
Möte, Kommunala gruppen, 12-13

26
Ordförande/Gruppledarträff , distriktet, 18-21

29
Förrådsprojekt etapp 2, 13-17

OKTOBER

6
Styrelsemöte, 14-16

8
Medlemsmöte, 18-20

13
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

20
Möte Kommunala gruppen, 12-13

NOVEMBER

3
Styrelsemöte, 14-16

17
Möte Kommunala gruppen, 12-13

17
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

DECEMBER

8
Möte Kommunala gruppen, 12-13

8
Styrelsemöte 14-16

11
Medlemsmöte, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)


Kalendern uppdaterad 19-09-11 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-19. Mer tillkommer inom kort.