Debatt

Detaljer kring avtalet mellan oss och alliansen

Därför säger V ja till en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd:

Utöver att den tilltänkta näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden – EFTER VÅR KOMPLETTERING OCH JUSTERING AV GRUNDFÖRSLAGET – bidrar till att få ned arbetslösheten, främjar företagande, stärker och ger möjligheter åt de individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, möjliggör för vår kommun att på sikt bättre ska kunna matcha de kompetensbehov som företagarna har, så ingår även i avtalet att:

  • Kultur- och fritid ska finnas kvar som egen nämnd och inte förpassas att ligga i skymundan i den större nämnden för barn- och utbildning, som alliansen önskat.

Våra kompletteringar och justeringar gällande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden består i att:

  • Ärenden gällande försörjningsstöd ska stanna hos socialförvaltningen.
  • AUC (Arbets- och utvecklingscentrum) får ett breddat uppdrag att kunna stödja alla kommunens invånare, inte bara dem med försörjningsstöd.
  • Samma verksamhetssystem används nämnder emellan, för att säkerställa smidig nämndöverskridande hantering av ärenden.

Läs hela artikeln!


 

Kultur- och fritidsfrågorna behöver en egen nämnd

Det är ”i slutänden vi politiker som bestämmer över budgeten”, skriver Mikael Persson (L), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, i ett svar till mig på tidigare artikel i NP.

Det mildrar dessvärre inte min oro, tvärtom, då den styrande alliansen vill lägga så förhållandevis lite resurser på framför allt kultur, som man uppenbarligen gör.

Bild: Helena Skoglund/Marion Palm

Enligt jämförelserapporter lägger Nynäshamn redan idag mindre resurser på framför allt kultur, men även på fritid, jämfört med många andra kommuner. En hel del kommuner tycks till och med ha separata nämnder för kultur- och fritid, med egen tillhörande förvaltning, dessutom.

Annette Tette Merio, Foto: Katrina Winter 2021

/Tette Merio, Ordförande Vänsterpartiet Nynäshamn, (V)-ledmot i Kultur- och fritidsnämnden, Nynäshamn

Läs hela artikeln!


 

1:a upplagan av ”Vänstern i Nynäshamn”

Vår tidning på väg ut till stora delar av Nynäshamn till 1:a maj.

Vänsterpartiet Nynäshamns Tony Nicander och Tette Merio skriver om kampen för ett bättre samhälle i ledare och artikel.

 

Om ni inte bor i Nynäshamn men vill ha ett exemplar, hör av er så löser vi det tillsammans!


 

Styr upp vaccineringen och häv sekretessen

Regionledningen har valt att skylla alla misslyckanden med att hålla vaccinationstakten uppe på regeringen och brist på vaccin, utan att syna sin egen dåliga samordning och information. Alla äldre utlovas ett brev som ska kalla dem till vårdcentralen när det blir deras tur att vaccineras. De ska inte behöva använda appar och bank-id.

Bild – Helene Skoglund

… vissa vårdcentraler har valt att ringa sina patienter. Detta sker samtidigt som de äldre varnas för vaccinationsskojare som ringer upp och lurar av dem pengar.

I media får vi sedan läsa att de äldre ”valt att prioritera annat” under påskhelgen, att tusentals vaccindoser väntade på att användas, men ingen kom. Det är så tydligt att det blågröna styret i Region Stockholm har misslyckats i såväl samordning som information till invånarna.

———————–

Annette Tette Merio (V), ordförande för Vänsterpartiet i Nynäshamn
Catarina Wahlgren (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott
Bengt Larsson (V), ledamot i regionstyrelsens pensionärsråd samt hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning, Vänsterpartiet Region Stockholm


Läs hela artikeln från Nynäshamns Posten


 

Planerade nya arbetsmarknads- och näringslivsnämnden

Vänsterpartiet, med övriga oppositionspartier, har under denna mandatperiod räddat kvar kultur- och fritidsnämnden, den kommunala hemtjänsten och med vår hjälp blir troligen den planerade nya arbetsmarknads- och näringslivsnämnden bra även för den enskilda människan och inte bara för företagen.

Den borgerliga alliansen, som har makten i Nynäshamn, glömmer nämligen gång på gång bort att de är en minoritet som behöver söka stöd hos andra partier för sina frågor. Vi påminner dem dock.

Bild: Helene Skoglund, Kristina Laitinen

Ur artikeln:”V känner bland annat oro över planerna på att flytta hanteringen av försörjningsstöd till den nya nämnden. Partiet anser att det är mycket viktigt att de handläggare som arbetar med försörjningsstöd även i fortsättningen måste kunna ha ett tätt samarbete med personal på socialförvaltningen. Detta eftersom majoriteten av de personer som söker försörjningsstöd har en mer komplex problematik.

– Därför är det jätteviktigt att kommunen säkerställer en fortsatt fungerande samverkan mellan myndighetsgränserna runt gemensamma klientärenden. Sekretess eller fysiska lokaler nämnder emellan får inte utgöra ett hinder för samverkan, säger Bernt Månsson.” (Kommunstyrelseledamot, samt t.f. gruppledare V, Nynäshamn)

Läs hela artikeln via länken –><


 

Därför anmäler vi regionen till Konkurrensverket

Ur debattartikel i NP (Nynäshamns Posten) idag:

”1177 Vårdguiden kan komma att köpas upp av Kry. Kry har uppenbarligen specialiserat sig på kompiskontakter och kryphål i regelverket, för att växa.

Vi tycker att 1177 Vårdguiden ska drivas av regionen och styras politiskt. Men även den som tycker att 1177 Vårdguiden ska drivas privat, borde reagera mot det sätt som en enda vårdjätte gynnats.

Foto: TT

Vårdguiden 1177 är ingången till sjukvården och måste därför vara en del av regionens egen struktur. Att 1177 redan i våras hänvisade folk direkt till Kry är en skandal.”


Anna Sehlin, oppositionsregionråd för V Region Stockholm
Tony Nicander, ordförande V Nynäshamn
Annette Tette Merio, sekreterare V Nynäshamn

Läs hela artikeln –>


 

Förtydligande gällande kommunala hemtjänsten

FÖRTYDLIGANDE:
-> DEN KOMMUNALA HEMTJÄNSTEN SKA FINNAS KVAR!
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet i Nynäshamn skriver i en gemensamt insändare att det inte kan råda någon tvekan om att den kommunalt drivna hemtjänsten ska vara kvar.
En livlig debatt pågår nämligen igen, om kommunens hemtjänst och vad socialnämnden egentligen beslutade om den 29 september.
I artikeln från V, S, Mp och PPiN förtydligas ATT den kommunala hemtjänsten ska finnas kvar!

Läs artikeln –>

När Alliansen är dåliga förlorare.

Förvaltningen på Alliansens uppmaning vägrar att säga att Kommunala Hemtjänsten kvarstår i Kommunal regi.

I flera olika steg har nu förvaltningen å Alliansens vägnar sagt till personalen på hemtjänsten, till brukarna och utåt i kommunen att hemtjänsten trots att inget sådant beslut finns ska läggas ut i framtiden ändå.

Detta är en ren och skär lögn.

Beslutet som togs är att hemtjänsten kvarstår i kommunal regi och att det ska jobbas med att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala hemtjänsten.

Jag uppmanar alla som fått till sig samma felaktiga uppfattning att kontakta mig via personligt meddelande.

Nedan kommunikation till brukarna som lätt kan misstolkas. Med flit sannolikt.

Kommunala hemtjänsten är fortfarande kommunal och inget annat!

Trots att beslut tagits om att kommunala hemtjänsten ska kvarstå, fortsätter alltså Alliansen att jobba för utläggning och oroar både brukare och personal genom utskicket i bilden.

Vi måste hjälpas åt att syna deras bluff!

Dela och sprid detta så att så många som möjligt får ta del av deras fulspel!

Vi vann!!

TACK allihopa för ert stora stöd och HEJA vår fina kommunala hemtjänst!

Vänsterpartiet/Miljöpartiet, (vi samarbetar i nämnderna), Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Sorundanet röstade för att behålla kommunala hemtjänsten i egen regi och VI VANN med 6 röster mot 5.

Pensionärspartiet lämnade in ett särskilt yttrande mot en eventuell nedläggning av hemtjänsten. Tack PP och Greta Olin Landström.
——
För att ni alla ska ha en klar bild av vad som faktiskt skedde i socialnämnden idag och vilka som röstade för och emot kommunala hemtjänsten, vill vi gärna berätta om hur alliansen försökte lura oss allihop att de förordade alternativ 5, det som vann … :

Till Socialnämnden idag hade alliansen helt plötsligt vänt och påstod att de var för samma förslag som vi, men det var bara ett försök att lura oss med en återremiss som hade gett alliansen en möjlighet att lägga ut hemtjänsten igen någon månad senare.

När vi i opposition vägrade att gå med på återremiss och röstade ner det, så la alliansen direkt ett yrkande på att hemtjänsten skulle läggas ner till fördel för privata, enligt förslag 2.
Det blev röstning igen och Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet röstade för en total utläggning av hemtjänsten.

Besök av Karin Rågsjö (V)

Idag har vi haft besök av Karin Rågsjö, (riksdagsledamot, ledamot i socialutskottet och ersättare i EU-nämnden).

Vi började med att samla in fler namnunderskrifter gällande kommunala hemtjänsten i Nynäshamn, inför Socialnämndens sammanträde imorgon.

Därefter samlades partikamrater från Vänsterpartiet Nynäshamn för att höra Karin berätta om sitt arbete i socialutskottet och samtala om vänsterpolitik i stort.

Tack Karin, vi uppskattar verkligen ditt besök!

Det går att förändra världen om man vill.
Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Välkommen till oss! Bli medlem i Vänsterpartiet!

Kalender Vt 2021

JANUARI

 

4 – Lokal nämndutbildning

5 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

6 – Valberedningens utskick av nomineringsanmaning inför val av ombud till DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

12 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

12 – Suffraskola inför årsmöte

14 – Internfeminism-studiecirkel del 2, distriktet

14 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

19 – KG (Kommunala gruppen)-möte

21 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

26 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

27 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – Extra medlemsmöte, ombudsval, DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – V Skrivarworkshop

31 – V Kommunikationsutbildning

——————————————

FEBRUARI

 

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

7 – Styrelsemöte

7 – Extra medlemsmöte, motionsskrivning

9 – Ledamotsutbildning, kommunen

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

16 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

18 – Internfeminism-studiecirkel del 3, distriktet

21 – KG (Kommunala gruppen)-möte

22 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

23 – Medlemsmöte

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

MARS

 

2 – Suffraskola inför årsmöte

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

8 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

10 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

21 – Årsmöte

23 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

24 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

24 – Styrelsemöte, konstituerande

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

27 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

31 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

——————————————

APRIL

 

11  Styrelsemöte

13 – Internfeminism-studiecirkeluppföljning, distriktet

15 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

15 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – Styrelseutbildning, distriktet

25 – KG (Kommunala gruppen)-möte

26 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

27 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

28 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

28 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

28 – Medlemsmöte

29 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

——————————————

MAJ

 

9 – Styrelsemöte

18 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

19 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

19 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

23- KG (Kommunala gruppen)-möte

24 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

25 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

26 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

26 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

JUNI

 

1 – Extra medlemsmöte, budget, Kommunalpolitiska programmet

13 – Styrelsemöte

13 – KG (Kommunala gruppen)-möte

14 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

15 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

16 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

22 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

23 – SON (Socialnämnden)-sammanträde


Kalendern uppdaterad 21-03-24 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, vt-21. Mer tillkommer vart eftersom.

Kategorier