Kommunfullmäktige

Laddning inför hösten

Fullmäktigegruppen träffas för en liten ”kickoff” inför hösten.

Idel glada miner, som synes. 🙂

Från vänster: Sophie, Elenore, Miriam och Madeleine.

Förtroendevalda presenteras

I torsdags hölls ett medlemsmöte där dessa personer gavs förtroendet att bli Vänsterpartiet Nynäshamns röster i nämnder samt som gruppledare och vice gruppledare.


Fr vä: Sophie Sandin, ersättare till Socialnämnden,
Bernt Månsson, vice gruppledare och ordinarie till kommunstyrelsen,
Elenore Österberg, gruppledare och ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
Bengt Dahlby, vårt förslag till plats i Nynäshamns bostäder,
Carina Grelsson, ordinarie i kultur- och fritidsnämnden,
Tony Nicander, ordinarie i socialnämnden.

Årets budgetfullmäktige

Madeleine Sloot och Miriam Malm håller ställningarna på årets budgetfullmäktige som i år är lite annorlunda, då vi fått ett blått styre i kommunen.

Det finns mycket att göra i vår kommun och kampen för en jämlik framtid fortsätter.

Kvällens hetaste fråga – skattesatsen

Miriam Malm diskuterar onsdagskvällens (14/11) hetaste fråga på fullmäktige, skattesatsen.
Vänsterpartiet vill se en skattehöjning på 1 kr, till 20.85 kr, istället för att lämna den oförändrad återigen.

Nynäshamns kommun har många hål att laga. Vi har många skolor och förskolor att renovera och bygga. Vi behöver fler vård och omsorgsboenden och fler bostäder då kötiden idag är minst 7 år!
Att lämna skattesatsen oförändrad även detta år är att stoppa huvudet i sanden ala strutsar.

Barn och utbildningsförvaltningen skulle behöva effektivisera för 12 miljoner kronor. Det är pengar som inte finns. Inte nu, inte sen. Det är pengar som drabbar våra barn och all personal. Det är INTE hållbart. En skattesats på 20.85 kr skulle ge oss 60 milj extra. Pengar vi så väl behöver.

Mandatperiodens första fullmäktige

Mandatperiodens första fullmäktige drar nu igång. Vi är redo att jobba för en mer jämlik framtid.

Från vänster Madeleine Sloot ersättare, Elenore Österberg ordinarie och Miriam Malm ordinarie.

V och Mp i valteknisk samverkan

Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun har enats att ingå i en valteknisk samverkan tillsammans med Miljöpartiet mellan 2018 – 2020.

Denna samverkan gör att båda partier gemensamt har fyra mandat i fullmäktige vilket ger oss platser i alla kommunens olika politiska nämnder och i kommunstyrelsen.

Vi har även fört konstruktiva samtal med andra partier i oppositionen och kommer att fortsätta göra så under mandatperioden. (Krasst tror vi inte på att Alliansen kommer att hålla hela mandatperioden.)

Det var inte svårt att hitta gemensamma värderingar mellan våra partier. Gemensamt står Vänsterpartiet och Miljöpartiet bland annat upp för hållbarhetsfrågor inom miljö, ekonomi och inom mänsklig hållbarhet.

För Vänsterpartiets del innebär det förmodligen ordinarie plats i kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur och fritidsnämnden. Ersättarplatser får vi i socialnämnden samt i barn och utbildningsnämnden.

På bilden från vänster till höger:
Miriam Malm (V), Emma Solander (MP), Elenore Österberg, (V) och Bengt Holwaster (MP).

Kalender Ht 2019

AUGUSTI

11
Styrelsemöte, 14-16

14
Medlemsmöte, 18-20

18
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

21
Intervju, politisk sekreterare, 18:15-20

26
Grupparbete del 2, uppdatering Kommunalpolitiska programmet, 18-21

31
Skärgårdsmarknaden, ”Politiska torget”, 09-17 (eventtid 10-16)

SEPTEMBER

2
Uppstartsmöte med politiska sekreteraren, 18:30-20

7
Styrelsemöte, 13-15

8
Förrådsprojekt etapp 1, 13-17

9
Workshop, ”Ofrivillig ensamhet”, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

22
Möte, Kommunala gruppen, 12-13

26
Ordförande/Gruppledarträff , distriktet, 18-21

29
Förrådsprojekt etapp 2, 13-17

OKTOBER

6
Styrelsemöte, 14-16

8
Medlemsmöte, 18-20

13
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

20
Möte Kommunala gruppen, 12-13

NOVEMBER

3
Styrelsemöte, 14-16

17
Möte Kommunala gruppen, 12-13

17
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

DECEMBER

8
Möte Kommunala gruppen, 12-13

8
Styrelsemöte 14-16

11
Medlemsmöte, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)


Kalendern uppdaterad 19-09-11 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-19. Mer tillkommer inom kort.