Möten

DÅK 2021, 27-28/3

Idag och imorgon pågår DÅK (distriktsårskonferens) 2021, Storstockholm.

Vi är 200 ombud, (gruppledare Bernt Månsson och ordförande Tette Merio, från vår förening), och därmed är konferensen historiskt stor – likvärdigt stor med nyligen genomförd Kongress 2020 faktiskt.


Grattis till nya distriktsstyrelsen!

Ett extra Grattis till Miriam Mirre Malm, kommunfullmäktigeledamot från vår förening, som under söndagen inte bara blev invald till DS, utan även till valberedningen för regionen.

Här har vi Vänsterpartiets Storstockholms Distriktsstyrelse:

Foto: Vänsterpartiet Storstockholm

Uppifrån vä:

Sandra Lindström, Solna, ersättare
August Flensburg, Sundbyberg, ordinarie
Miriam Malm, Nynäshamn, ordinarie
Håkan Blomqvist, Västra Södermalm, ersättare
Monica de Santa Cruz, Kungsholmen, ordinarie
Jesper Wiklund, Sundbyberg, ordinarie
Robert Mjörnberg, Kommunalvänstern, ordinarie
Elena Karlström Hammarby-Skarpnäck, ordförande
Daniel Pérez Wenger, Solna, ordinarie
Leo Ahmed, Kista, ersättare
Eva Bjurholm, Södertälje, ordinarie
Sanna Tefke, Kommunalvänstern/Farsta, ersättare
Marlene Karlén, Tensta-Rinkeby-Spånga, ordinarie


 

Årsmöte 2021, ny styrelse

Ett väl genomfört, intressant, trevligt Årsmöte gick av stapeln igår.

Val gjordes och motioner diskuterades, som sig bör!

Nya styrelsen för 2021. Tack kamrater, för förtroendet!

Styrelsen 2021, Vänsterpartiet Nynäshamn

Från vä:
Mats Johansson
Kerstin Fredriksson
Tette Merio, ordförande
Tony Nicander, kassör
Bengt Dahlby

(Mötesordförande var Eva Bjurholm, V Södertälje, samt distriktsstyrelsen. Stort tack för hjälpen!)

Kamp & Glöd framåt!/Styrelsen, Vänsterpartiet Nynäshamn

Val av nämndledamöter

Under ett extra medlemsmöte tidigare i veckan blev följande av våra medlemmar förtroendevalda, gällande nämnder efter årsskiftet:

Socialnämnden – Tony Nicander (ordinarie)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – Tony Nicander (ersättare)
Tony Nicander

Tony Nicander


Kultur- och fritidsnämnden – Tette Merio (ordinarie)
Tette Merio

Tette Merio


Barn- och utbildningsnämnden – Katrina Winter (ersättare)
Katrina Winter

Katrina Winter


Kamp och glöd, kamrater! ✊

Besök av Karin Rågsjö (V)

Idag har vi haft besök av Karin Rågsjö, (riksdagsledamot, ledamot i socialutskottet och ersättare i EU-nämnden).

Vi började med att samla in fler namnunderskrifter gällande kommunala hemtjänsten i Nynäshamn, inför Socialnämndens sammanträde imorgon.

Därefter samlades partikamrater från Vänsterpartiet Nynäshamn för att höra Karin berätta om sitt arbete i socialutskottet och samtala om vänsterpolitik i stort.

Tack Karin, vi uppskattar verkligen ditt besök!

Medlemsmöte, äntligen

Äntligen medlemsmöte igen, (24/8-20), efter ett halvårs uppehåll. 🙂

Nästa medlemsmöte hålls den 20/10, kallelse med förslag på dagordning skickas som vanligt ut via mail två veckor innan.

Kamp och glöd!/Styrelsen

Medlemsmöte

Äntligen medlemsmöte igen och nya spännande projekt tar form. Som arbets-/fokusgrupper, Backluradagar, kursplaner, etc, etc.

Föreningen växer så det knakar och likaså antalet medlemmar som kommer på möten och vill aktivera sig. Härligt! 🙂

Vi passade även på att ta några nya gruppbilder av dem som ville ställa upp på bild. 😉 Ett helt år sedan det gjordes senast.

Det går att förändra världen om man vill.
Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Välkommen till oss! Bli medlem i Vänsterpartiet!

Kalender Vt 2021

JANUARI

 

4 – Lokal nämndutbildning

5 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

6 – Valberedningens utskick av nomineringsanmaning inför val av ombud till DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

12 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

12 – Suffraskola inför årsmöte

14 – Internfeminism-studiecirkel del 2, distriktet

14 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

19 – KG (Kommunala gruppen)-möte

21 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

26 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

27 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – Extra medlemsmöte, ombudsval, DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – V Skrivarworkshop

31 – V Kommunikationsutbildning

——————————————

FEBRUARI

 

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

7 – Styrelsemöte

7 – Extra medlemsmöte, motionsskrivning

9 – Ledamotsutbildning, kommunen

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

16 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

18 – Internfeminism-studiecirkel del 3, distriktet

21 – KG (Kommunala gruppen)-möte

22 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

23 – Medlemsmöte

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

MARS

 

2 – Suffraskola inför årsmöte

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

8 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

10 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

21 – Årsmöte

23 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

24 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

24 – Styrelsemöte, konstituerande

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

27 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

31 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

——————————————

APRIL

 

11  Styrelsemöte

13 – Internfeminism-studiecirkeluppföljning, distriktet

15 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

15 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – Styrelseutbildning, distriktet

25 – KG (Kommunala gruppen)-möte

26 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

27 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

28 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

28 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

28 – Medlemsmöte

29 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

——————————————

MAJ

 

9 – Styrelsemöte

18 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

19 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

19 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

23- KG (Kommunala gruppen)-möte

24 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

25 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

26 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

26 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

JUNI

 

1 – Extra medlemsmöte, budget, Kommunalpolitiska programmet

13 – Styrelsemöte

13 – KG (Kommunala gruppen)-möte

14 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

15 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

16 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

22 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

23 – SON (Socialnämnden)-sammanträde


Kalendern uppdaterad 21-03-24 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, vt-21. Mer tillkommer vart eftersom.

Kategorier