Okategoriserade

Förtroendevalda presenteras

I torsdags hölls ett medlemsmöte där dessa personer gavs förtroendet att bli Vänsterpartiet Nynäshamns röster i nämnder samt som gruppledare och vice gruppledare.


Fr vä: Sophie Sandin, ersättare till Socialnämnden,
Bernt Månsson, vice gruppledare och ordinarie till kommunstyrelsen,
Elenore Österberg, gruppledare och ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
Bengt Dahlby, vårt förslag till plats i Nynäshamns bostäder,
Carina Grelsson, ordinarie i kultur- och fritidsnämnden,
Tony Nicander, ordinarie i socialnämnden.

Årets budgetfullmäktige

Madeleine Sloot och Miriam Malm håller ställningarna på årets budgetfullmäktige som i år är lite annorlunda, då vi fått ett blått styre i kommunen.

Det finns mycket att göra i vår kommun och kampen för en jämlik framtid fortsätter.

V ökar i SCB:s mätning

Det är ett styrketecken, vår bästa siffra i SCB sedan 2004! Och dessutom ett tydligt rödgrönt övertag.

Det här visar samma sak som riksdagsvalet – nämligen att det aldrig fanns någon borgerlig majoritet, det fanns ingen plan för Kristersson och nu rasar det ihop som ett korthus, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Läs mer om mätningen!

Våga vägra Black Friday!

Idag är det en dyster dag. Köphetsens och överkonsumtionens dag. Även kallad Black Friday.

Jorden brinner, det är översvämningar och isarna smälter. Människor världen över blundar för klimatförändringarna och denna dag är inget undantag, snarare tvärtom. Människor köar, är vakna halva natten, hetsar och bråkar för att komma över saker att köpa. Saker som inte ens behövs utan köps pga att det är rea.

Samtidigt blir människan latare, skräpar ner mer och ignorerar forskarnas och nyheternas varningar.

Djur dör pga att dom ätit plats och annat skräp, som människan tex kastat över bord.

Citat från Aftonbladet ”Under måndagen hittades en död kaskelot intill stranden på ön Sulawesi i östra Indonesien. I magen på valen hittade man en 5,9 kilo tung klump av plastavfall. Den utgjordes bland annat av 115 plastmuggar, fyra flaskor, 25 plastpåsar, två flip-flops och över 1 000 andra plastdelar.”

Mitt i detta är det nu Black Friday. Lagom till jul. Köphetsen är i full gång och världen kan endast se på och fortsätta dö. Vänsterpartiet Nynäshamn stöttar inte detta. Inte förr, inte nu. Aldrig.

Våga vägra Black Friday!

Privatisera inte Personlig assistans

Idag protesterade Kommunal handfast mot förslaget att lägga ut Personlig assistans på offentlig upphandling. Ett förslag som skulle skada både brukare och assistenter.
Brukare genom större personalomsättning och genom det sämre kontinuerlig omsorg. Och assistenter genom sämre arbetsvillkor och anställningstrygghet.

Naturligtvis står V(i) bakom att STOPPA privatiseringen!

Kvällens hetaste fråga – skattesatsen

Miriam Malm diskuterar onsdagskvällens (14/11) hetaste fråga på fullmäktige, skattesatsen.
Vänsterpartiet vill se en skattehöjning på 1 kr, till 20.85 kr, istället för att lämna den oförändrad återigen.

Nynäshamns kommun har många hål att laga. Vi har många skolor och förskolor att renovera och bygga. Vi behöver fler vård och omsorgsboenden och fler bostäder då kötiden idag är minst 7 år!
Att lämna skattesatsen oförändrad även detta år är att stoppa huvudet i sanden ala strutsar.

Barn och utbildningsförvaltningen skulle behöva effektivisera för 12 miljoner kronor. Det är pengar som inte finns. Inte nu, inte sen. Det är pengar som drabbar våra barn och all personal. Det är INTE hållbart. En skattesats på 20.85 kr skulle ge oss 60 milj extra. Pengar vi så väl behöver.

Kristallnatten – 80 år sedan

80 år sedan idag, låt oss aldrig glömma!

Natten mellan 9 och 10 november 1938 kulminerade de pogromer mot det judiska folket i Tyskland där omkring 400 judar dödades, 30 000 fördes till koncentrationsläger och över 7000 butiker vandaliserades. Detta brukar betecknas som inledningen till Förintelsen.

Nazismen är inte svår att ta avstånd från. Nazismen är omänskligheten och människoföraktet förkroppsligat. Men tar man bort hakkorsen och uniformerna finns värderingarna mitt ibland oss. Idag får även nazister lov att marschera i vårt land.

Nazismens värdegrund säger att den starke ska härska över den svage. Att det finns ett “vi” och ett “dem” där “vi” alltid är bättre än “dem”. Nazismen är beredd att med våld se till att den ordningen råder. Den dödar, bränner, misshandlar och skrämmer till tystnad.
Nazismens innersta tankar och ideal är något som finns latent hos mänskligheten och som kan väckas till liv och få gehör när som helst. Den behöver inte heila och komma klädd i ridstövlar. Den kan se ut som vem som helst. Den kan kalla sig för något helt annat.

När vi minns Kristallnatten bör vi inte se den så mycket som en avlägset historisk händelse utan mer som en reflektion av vår egen tid. Vi tror att vi känner avsky för nazismen men anammar okritiskt samma värderingar bara de inte uppvisar de yttre, tydliga kännetecknen.

Idag när vi minns Kristallnatten ser vi oss också i en fjärran spegel. Det är nu vi bestämmer vad som kommer att vara vårt eftermäle. Det är de brinnande flyktingboendena som etsar sig fast i minnet. Det är hatet och avhumaniseringen av utsatta människor som kommer att berätta vår historia. Eller också kan vi välja en annan väg.

Vänsterpartiet tar självklart ställning för en human flyktingpolitik och mot fascism och rasism. När grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasätts kämpar vi för att de upprätthålls. Det skrivs historia just nu. Vad den kommer att berätta är upp till dig.

Medlemsmöte 8/11-18

Flertalet ovan (men inte alla 😉 ) från dagens (8/11-18) medlemsmöte. Vi kollar av läget, diskuterar kring politisk sekreterare och berättar om vår valtekniska samverkan med MP.

Politikerarvoden

(V)i tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. För att inte klyftan ska bli för stor mellan de folkvalda och folket de representerar vill Vänsterpartiet att riksdagsledamöternas arvoden sänks.

(V)i har år efter år lagt ett förslag i Sveriges Riksdag om att sänka riksdagsledamöternas arvode till ett prisbaslopp per månad. För 2019 innebär det 46 500 kr. Det är fortfarande ett högt arvode, men vi skulle åtminstone leva i samma ekonomiska verklighet.

Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag, istället höjs riksdagsledamöternas arvoden varje år. Det är något vi beklagar. Läs mer!

Obs. V-politiker (inkl. Jonas Sjöstedt) har sedan länge inkomstjustering genom § 127 i partiets stadgar och får max ta ut 28 400 kronor i månaden efter skatt och den särskilda partiskatten. Det motsvarar en månadslön på cirka 37 900 kr/mån före skatt.

(Maxbeloppet förändras varje år så att det alltid är 5/8 av prisbasbeloppet för att följa med prisutvecklingen.) Läs mer!

Skydda strejkrätten

Idag meddelar övergångsregeringen att förslaget om att inskränka strejkrätten skickas på remiss. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till förslaget och kommer rösta nej om det läggs fram i riksdagen.

– Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier.

Vi behöver ett jämlikare Sverige, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för V.