Pressmeddelanden

HBTQ-certifiering behövs

Ur NP-artikeln, Foto: Andreas Lillhannus

Mitt under Pride-veckan låter Nynäshamns politiska majoritet med (M, C, L och KD) meddela att kommunen inte tänker HBTQ-certifiera sin verksamhet, ”Det är för dyrt” säger ledningen.

Kommunen har inte ens sökt det statsbidrag som finns att söka för ändamålet. Det har däremot grannkommunerna Haninge och Botkyrka gjort och alltså fått statliga bidrag för att underlätta. ”Helt andra prioriteringar där, med andra ord”, säger Bernt Månsson, V Nynäshamn.

Bernt Månsson, V-ledamot i Kommunstyrelsen, samt vice gruppledare, V Nynäshamn. Foto: Andreas Lillhannus

V Nynäshamn kommer nu att lämna in en ny motion för HBTQ-certifiering av verksamheter.

Läs hela artikeln i lokaltidningen NP!

Stärk arbetet med HBTQ-frågor i kommunen

”Nu borde Nynäshamns kommun vara moget för att ytterligare stärka sitt arbete med HBTQ-frågor”, tycker Bernt Månsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Vänsterpartiet är därför på väg att omarbeta och precisera en motion som man lämnade in till kommunfullmäktige 2015, om att HBTQ-certifiera kommunala verksamheter.

Bernt Månsson, V-ledamot i Kommunstyrelsen och vice gruppledare, V Nynäshamn.

”Vi ligger jättelångt efter vår närmaste grannkommun Haninge på det här området”, säger Bernt.

Lyssna på hela intervjun i P4, med Vänsterpartiets Bernt Månsson och Moderaternas Harry Bouveng.

Toppbetyg för klimatarbetet i EU-parlamentet

LYSTRING!

Vänsterpartiet får som enda svenska parti toppbetyg för sitt klimatarbete i EU-parlamentet!

Det visar en ny rapport från CAN, där de bedömt klimatpolitiken från alla partier som är representerade i EU-parlamentet.

Resultatet för de svenska partierna är:

Vänsterpartiet, 96,0%
Miljöpartiet, 77,2%
Feministiskt initiativ, 76,0%
Socialdemokraterna, 65,0%
Centerpartiet, 41,7%
Liberalerna, 35,8%
Sverigedemokraterna, 18,0%
Moderaterna, 16,7%
Kristdemokraterna, 12,0%


Läs hela rapporten!

(V)i växer mest!

FORTSATT SNABB TILLVÄXT FÖR VÄNSTERPARTIET!

Stödet för Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i olika opinionsmätningar under de senaste veckorna.

I Demoskops nya mätning växer Vänsterpartiet med 1.6 procentenheter, till 9,6 %.

Det är tydligt att många vill ha en politik som leder till ett jämlikt Sverige.

Mer till de rika

Den nya högermitten är oförmögna att genomföra den skattereform Sverige behöver.

Vi tycks vara det enda moderna industriland som vare sig har arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt kopplad till fastighetens värde och vi har dessutom låg bolagsskatt, skriver Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V), och Tony Haddou, skattepolitisk talesperson (V).

Läs hela artikeln i Expressen!

Oxfam-rapport 2019

Om den rikaste procenten i världen betalade 0,5 procentenheter mer i skatt på sina förmögenheter hade det sammanlagt räckt till utbildning för alla de 262 miljoner barn som idag inte går i skolan.
Det skulle dessutom räcka till sjukvård som hade kunnat rädda 3,3 miljoner människors liv.

Vänsterpartiet vill se en skattereform för jämlikhet.

Läs Oxfamrapporten!

Rött för Löfven i dagsläget

Jonas Sjöstedt har talat:

”Vi är förvånade och besvikna över hur långt högerut Stefan Löfven har gått i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna.”

Så som situationen ser ut kan Vänsterpartiet inte rösta gult för Stefan Löfven. – Vår ambition är att Stefan Löfven ska kunna bli statsminister och vi arbetar nu för att hitta lösningar, men vi är inte framme än.”

Läs hela artikeln!

V ökar i SCB:s mätning

Det är ett styrketecken, vår bästa siffra i SCB sedan 2004! Och dessutom ett tydligt rödgrönt övertag.

Det här visar samma sak som riksdagsvalet – nämligen att det aldrig fanns någon borgerlig majoritet, det fanns ingen plan för Kristersson och nu rasar det ihop som ett korthus, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Läs mer om mätningen!

Klimatrapport

FN:s nya klimatrapport sätter press på oss i Sverige att få bort avgasmolnet som hänger tungt över oss. Vänsterpartiet vill ha ett stoppdatum för försäljning av nya bilar som drivs med diesel eller bensin 2025.

Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter.

Läs mer om vår klimatpolitik!

Naturskyddsföreningen har rankat Vänsterpartiet som bästa miljöparti 2018, baserat på vad som faktiskt gjorts under gångna mandatperiod och inte bara till vad som sagts/sägs.

”De är det parti som sammantaget fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen.” (Naturskyddsföreningen)

Läs mer!

Kalender Ht 2019

AUGUSTI

11
Styrelsemöte, 14-16

14
Medlemsmöte, 18-20

18
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

21
Intervju, politisk sekreterare, 18:15-20

26
Grupparbete del 2, uppdatering Kommunalpolitiska programmet, 18-21

31
Skärgårdsmarknaden, ”Politiska torget”, 09-17 (eventtid 10-16)

SEPTEMBER

2
Uppstartsmöte med politiska sekreteraren, 18:30-20

7
Styrelsemöte, 13-15

8
Förrådsprojekt etapp 1, 13-17

9
Workshop, ”Ofrivillig ensamhet”, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

22
Möte, Kommunala gruppen, 12-13

26
Ordförande/Gruppledarträff , distriktet, 18-21

29
Förrådsprojekt etapp 2, 13-17

OKTOBER

6
Styrelsemöte, 14-16

8
Medlemsmöte, 18-20

13
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

20
Möte Kommunala gruppen, 12-13

NOVEMBER

3
Styrelsemöte, 14-16

17
Möte Kommunala gruppen, 12-13

17
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

DECEMBER

8
Möte Kommunala gruppen, 12-13

8
Styrelsemöte 14-16

11
Medlemsmöte, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)


Kalendern uppdaterad 19-09-11 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-19. Mer tillkommer inom kort.