Förtroendevalda

Representanter i kommunala nämnder och styrelser:

Kommunfullmäktige – Ordinarie ledamöter:

Elenore
Elenore Österberg


Mirre Malm (gruppledare)
E-post: [email protected]


Ersättare:

V2018-EvaWestinGustafsson
Eva Westin-Gustafsson

V2018-MadelaineSloot
Madelaine Sloot