Förtroendevalda

Representanter i kommunala nämnder och styrelser:

Kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter:
Mirre Malm (gruppledare)
E-post: [email protected]
Madelaine Sloot
Eva Westin-Gustafsson

Ersättare:
Eleonore Österberg
Roger Malm