Förtroendevalda


Kommunfullmäktige – Ordinarie ledamöter:

Elenore
Elenore Österberg – Gruppledare, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt valberedare.
E-post: [email protected]


Mirre Malm


Kommunfullmäktige – Ersättare:

V2018-SophieSandin
Sophie Sandin – Även ersättare i Socialnämnden.

V2018-MadelaineSloot
Madelaine Sloot


Bernt Månsson – Vice gruppledare, samt ordinarie i kommunstyrelsen.


Tony Nicander – Ordinarie i socialnämnden, samt valberedare.


V2018-SophieSandin

Sophie Sandin – Ersättare i socialnämnden, samt i Kommunfullmäktige.


Carola Nygren – Valberedare


Föreningens styrelse 2019:

Från vänster – Tette Merio, sekreterare, Halil Jusufoglu, kassör, samt Oscar Witt, ordförande.

Kalender Ht 2019

AUGUSTI

11
Styrelsemöte, 14-16

14
Medlemsmöte, 18-20

18
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

21
Intervju, politisk sekreterare, 18:15-20

26
Grupparbete del 2, uppdatering Kommunalpolitiska programmet, 18-21

31
Skärgårdsmarknaden, ”Politiska torget”, 09-17 (eventtid 10-16)

SEPTEMBER

2
Uppstartsmöte med politiska sekreteraren, 18:30-20

7
Styrelsemöte, 13-15

8
Förrådsprojekt etapp 1, 13-17

9
Workshop, ”Ofrivillig ensamhet”, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

22
Möte, Kommunala gruppen, 12-13

26
Ordförande/Gruppledarträff , distriktet, 18-21

29
Förrådsprojekt etapp 2, 13-17

OKTOBER

6
Styrelsemöte, 14-16

8
Medlemsmöte, 18-20

13
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

20
Möte Kommunala gruppen, 12-13

NOVEMBER

3
Styrelsemöte, 14-16

17
Möte Kommunala gruppen, 12-13

17
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

DECEMBER

8
Möte Kommunala gruppen, 12-13

8
Styrelsemöte 14-16

11
Medlemsmöte, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)


Kalendern uppdaterad 19-09-11 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-19. Mer tillkommer inom kort.