Förtroendevalda

Representanter i kommunala nämnder och styrelser:

Kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter:
Mirre Malm (gruppledare)
E-post: [email protected]
Madelaine Sloot
Eva Westin-Gustafsson

Ersättare:
Eleonore Österberg
Roger Malm

Kommunstyrelsen:
Ersättare:
Mirre Malm
Madelaine Sloot

Barn- och utbildningsnämnd:
Ersättare:
Eva Westin Gustafsson
Elenore Österberg

Kultur och fritidsnämnd:
Ersättare:
Walle Olsson
Eleonore Österberg

Socialnämnd:
Ersättare:
Sandra Piedrahita
Roger Malm

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd:
Ersättare:

Gabriella Sloot

NYBO
Ersättare:
Patrik Olofsson