Om oss

V-2018-grupp-delbild

Vänsterpartiet i Nynäshamn är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.

Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.


Kontakta oss gärna om du har frågor.

V-Nynäs2018-HandsUp

Nävar upp, för ett mer rättvist samhälle.


Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Välkommen till oss!

Bli medlem: vansterpartiet.se/bli-medlem