Val 2014

Välkommen till vår sida med information om vad Vänsterpartiet i Nynäshamn gick till val på 2014

 Under valet 2014 var våra profilfrågor:
Rejält minskade barngrupper och klasser inom förskolan och skolan!
Ingen utförsäljning av allmännyttan och bygg fler hyresrätter!
Ingen byggnation längs Strandvägen! Strandvägen tillhör Nynäshamnsborna och är en del av vår regions själ, precis som Revudden också var.
Vi behöver inga fler dyra bostadsrätter eller villor utan vi vill satsa på billiga hyresrätter för ungdomar och äldre.
Rädda kvinnojouren!
Sänk hemtjänstavgiften rejält och genomför en generösare biståndsbedömning inom kommunen!

 

Ni kunde då, liksom nu, också följa oss eller ställa frågor på facebook
kommunalpoiltiskt program 2014

—————————————————————————————–

1439_V-SLL_annons-Nynashamn_utkast1-page-001

Vnynas