sida

Arkiv

Här nedan finns vårt lokala valmaterial (2014) för nedladdning.

Vår omtalade folder om dörrknackning.

Bostäder
Demokrati
Fritid
Kollektivtrafik
Kultur
Miljö
Skolan
Social omsorg


Vänsterpartiet i Nynäshamn inför valet 2014

Våra profilfrågor:
  • Rejält minskade barngrupper och klasser inom förskolan och skolan!
  • Ingen utförsäljning av allmännyttan och bygg fler hyresrätter!
  • Ingen byggnation längs Strandvägen! Strandvägen tillhör Nynäshamnsborna och är en del av vår regions själ, precis som Revudden också var. Vi behöver inga fler dyra bostadsrätter eller villor utan vi vill satsa på billiga hyresrätter för ungdomar och äldre.
  • Rädda kvinnojouren!
  • Sänk hemtjänstavgiften rejält och genomför en generösare biståndsbedömning inom kommunen!

Ni kunde då, liksom nu, också följa oss eller ställa frågor på facebook
kommunalpoiltiskt program 2014


1439_V-SLL_annons-Nynashamn_utkast1-page-001 Vnynas
Kopiera länk