• Hem
  • EU-val 2019
sida

EU-val 2019

Vänsterpartiets EU-valplattform är indelad i sju delar:

Del 1: Ett Europa för alla – inte bara för de rika

Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt. Ojämlikheten mellan de som har och de som inte har breder ut sig såväl inom länder som mellan länder i Europa.

Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. En verklig motkraft mot de nyliberala och rasistiska krafterna i Europa kommer från vänster.

Läs hela Del 1!

Del 2: EU ska förändras – inte klimatet

Fler naturkatastrofer, torka och värmeböljor. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom.

En rättvis klimatpolitik ser till att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna – inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar, istället för att betala rikas lyxkonsumtion, blir det enklare att minska utsläppen. Därför är det bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis.

Läs hela Del 2!

Del 3: Mänskliga rättigheter och solidaritet – inte taggtråd och rasism

Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. I grunden handlar en human flyktingpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna få en fristad.

Vänsterpartiet vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Vi vill använda EU:s budget för att satsa på livräddningsinsatser på Medelhavet, stöd till vidarebosättning och ett värdigt flyktingmottagande.

Läs hela Del 3!

Del 4: Vänstern försvarar kvinnors rättigheter

Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts. Rasism, sexism och homofobi utgör kärnan i de växande högernationalistiska rörelserna som finns i Europa. Vänsterns feminism och antirasism är centrala motståndskrafter.

Vi vill att EU inför en feministisk budget och en feministisk handelspolitik, som bygger på en genomgripande feministisk analys, syftar till att utjämna skillnader mellan könen och förbättrar kvinnors villkor.

Läs hela Del 4!

Del 5: Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning

Oavsett om vi är svenskar, polacker eller fransmän behöver vi alla ett arbete med skälig lön och trygga arbetsvillkor. Idag ser det inte ut så. EU:s arbetsmarknadspolitik sätter företagens behov över arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet vill att EU skriver in i fördragen att schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital, ett så kallat socialt protokoll. Ett socialt protokoll som gör att respekt för kollektivavtal och lagar som skyddar arbetstagare blir ett villkor för arbetskraftens rörlighet, något som skulle vara bra för jämlikheten i Europa.

Läs hela Del 5!

Del 6: Ett demokratiskt Europa – inte styrt av lobbyister

Vilka beslut som fattas ska avgöras av hur människor röstar, inte av EU-byråkrater och storföretagens lobbyister. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin.

Vänsterpartiet motverkar EU:s utveckling i federal, överstatlig riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till folket. Det borde också vara enklare att lämna EU och EMU om man som medlemsland vill det. När EU väl har makt på ett område kämpar vi för att göra politiken bättre. 

I ett folkstyrt Europa ska inte EU:s regler kunna påtvinga länder högerpolitik med nedskärningar i välfärden. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik och de länder som vill lämna euron ska kunna göra det. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

Läs hela Del 6!

Del 7: Organisera dig – rösta på Vänsterpartiet!

Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet gör EU mer klimatinriktat, mindre rasistiskt, mer feministiskt, mer rättvist och mer demokratiskt.

Vi kräver en politik för jämlikhet. Vi är den starkaste motkraften mot de högernationalister och rasister som vill ta makten över EU och Europa.

Rösta på Vänsterpartiet den 26 maj!

——————————

Ladda hem/läs Vänsterpartiets EU-val-plattform!

Kopiera länk