• Hem
 • Fullmäktigekand...
sida

Fullmäktigekandidater

Våra kandidater till fullmäktige, Vänsterpartiet Nynäshamn:
(Se presentationer längre ned i sidan.)

 1.  Elenore Österberg, elevassistent, 31 år
 2.  Miriam Malm, gruppchef, 44 år
 3.  Eva Westin Gustafsson, lärare, 54 år
 4.  Madeleine Sloot, butiksbiträde, 33 år
 5.  Sophie Sandin, undersköterska, 35 år
 6.  Tony Nicander, personlig assistent/fackligt ombud, 41 år
 7.  Oscar Witt, chaufför, 36 år
 8.  Erika Nilsson, pedagog 37 år
 9.  Bengt Dahlby, terminalarbetare, 58 år
 10. Maj-Lis Carlsson, pensionär, 75 år
 11. Recep Erdal, pizzabagare, 41 år
 12. Harald Gärdek, servicetekniker, 25 år

Elenore Österberg

Elenore Österberg, en 31 år gammal undersköterska och elevassistent, och vårt högsta namn på fullmäktigelistan.

Elenore tycker att det känns bra, nervöst, spännande, kul och nervöst igen. -”Det är ett stort uppdrag och jag är glad och faktiskt förvånad över förtroendet. Sedan vet man ju inte vad som händer när väljarna väl har röstat, men just nu känns det bra”, säger hon.

I samband med att hon protesterade mot de höga barngrupperna i förskolan i Nynäshamns kommun, blev hon mer insatt i Vänsterpartiets politik och kände att det är ett parti hon kan stötta och bli aktiv inom. Idag är hon mycket mer politisk kunnig och känner att hon aldrig skulle kunna stödja något annat parti. -”V ser efter den lilla människan och det är viktigt för mig” fortsätter hon.

Elenores hjärtefråga gäller barnomsorgen, som hon vill se mer seriös! Det ska vara en verksamhet som ska drivas utifrån läroplanen, utifrån kvalitet och inte utifrån en budget som är undermålig. Storleken på barngrupperna inom både förskola, skola och fritids måste ner radikalt. Hon kommer också att arbeta för att Nynäshamns kommun ska vara ett föredöme när det gäller omsorgen och därför säger (V)i självklart nej till alla former av privatiseringar.


Miriam Malm

Miriam ”Mirre” Malm är gruppledare för Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun och kandidat till fullmäktige, 44 år, pedagog och arbetar inom boendestödet i Nynäshamn.

Hon har suttit i fullmäktige i åtta år. -”Det är länge och jag tyckte faktiskt det var dags att lämna över till nya krafter, men både S och MP i Nynäshamn har idag en aktiv politik för privatiseringar inom omsorgen vilket gjorde mig besviken”, säger hon. -”Deras ojämlika politik samt fördelningen av resurser förstör! Det är därför (V)år politik och kamp för en ekonomi för alla, inte bara för några få – är avgörande. Jag vill vara med i den kampen”, fortsätter hon.

Mirre är Vänsterpartist för att partiet driver på utvecklingen för ett mer rättvist och jämlikt Sverige. För V hänger ideologi och praktik ihop. Vi är bättre på att bygga ett samhälle för alla just för att vi är socialister. Vi är bättre på att skapa rättvisa mellan kvinnor och män för att vi är feminister. Vänsterpartiet är också ett parti på ekologisk grund – vi har en plan för att ställa om samhället till ekologisk hållbarhet och vi vågar ta strid mot de starka intressen som vill att allt ska fortgå som vanligt.
Politiska förebilder är Wangari Maathai och Olof Palme.


Eva Westin Gustafsson

Eva står på valbar plats, nämligen som nummer 3. Hon är också en av lokalföreningens veteraner, tillika vår ordförande. Eva är lärare och bor i Nynäshamn. Hon sitter idag som ordinarie ledamot i Nynäshamns kommunfullmäktige.

Eva är Vänsterpartist för att V är det enda partiet som har lösningar på problem för alla människor, även de som har det tufft i Sverige idag. Detta gör Vänsterpartiet utan att göra stigmatiserade särlösningar för de som har störst behov. Det samhället vill hon leva i.

Hon brinner för att hitta lösningar inom alla samhällsområden för människor med olika förutsättningar och hoppas att (V)i kan påverka ännu mer kommande mandatperiod. -”Redan nu har vi fått igenom ett försök av arbetstidsförkortning, långsiktiga förutsättningar för Kvinnojouren i Nynäshamn och att kommunen ska öka pedagogtätheten i förskola och skola”, påpekar hon.


Madeleine Sloot

Madelaine står på plats nummer 4 i vår lokala kommunfullmäktigelista.
Madde är 32 år, bor i Stora Vika och gick med i Vänsterpartiet när SD kom in i riksdagen. Hon är dels föräldraledig men arbetar också som butiksbiträde.
Madde sitter idag som ordinarie ledamot i Fullmäktige.

Hon brinner för jämlikhet. -” Det antirasistiska arbetet har exempelvis aldrig varit viktigare än nu. Antirasism kan bara bekämpas genom att försöka undvika alla generaliseringar, i synnerhet de negativa mot grupper av människor. Just nu är det muslimerna som utsätts och SD skyller idag problemen vi har i samhället på en sk islamisering. Det är en skrämmande utveckling och jämförelserna med 1930-talet är påtagliga. Att människor sedan hamnar i Sverige beror på krig, extrem global ojämlikhet och miljökatastrofer. Det är då viktigt att de människor som kommer hit möts med respekt och rättssäkerhet”, säger hon.

Madde, som hon kallas, är Vänsterpartist för att (V)i har lösningarna till de problemen samhället står inför. Det är ingen slump att Vänsterpartiet rankas högst av exempelvis Naturskyddsföreningen när det kommer till bästa miljöpolitiken. Men hon tycker också att Vänsterpartiet har varit mest konsekvent när det gäller alla människors lika värde, oavsett bakgrund.

Madde driver i fullmäktige främst frågan om en bättre förskola och skola, där personal ska få hinna med barnen och eleverna. Hon vill även att personer som behöver stöd från socialtjänsten får uppleva en kommun som är generös i sina bedömningar utan att för den delen tumma på rättssäkerheten.


Sophie Sandin

Sophie är 35 år och står som nummer 5 på Vänsterpartiets fullmäktigelista i Nynäshamns kommun.
Hon är undersköterska, ensamstående förälder och arbetar som stödassistent inom boendestödet i kommunen.

Sophie har velade ett tag mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hon känner att det inte längre går att rösta på S. ”Ett parti som i vår kommun väljer att lägga ut hela personlig assistans på LOV är för mig helt främmande”, säger hon.
Det enda partiet som till fullo har ett helhetsperspektiv kring den enskilda människan, oavsett etnicitet, kön, klass, bakgrund och funktionsvariation är Vänsterpartiet.

Sophie vill framför allt driva rättvisefrågor och för att få till en bättre samordning kring psykiatrin kontra de kommunala insatser.

Att stå på valbar plats i fullmäktigelistan tycker hon känns roligt, kul och nervöst på samma gång.
-”Jag är ödmjuk inför uppdraget och ser fram emot att göra ett arbete tillsammans med mina övriga partikamrater. Vi har så roligt tillsammans och det tror jag kommer att märkas på oss också”, avslutar hon.


Tony Nicander

Tony är 41 år och står som nummer 6 på Vänsterpartiets fullmäktigelista i Nynäshamns kommun. Han är vidare personlig assistent och regionalt fackligt ombud för kommunal.

Tony känner sig stolt och ödmjuk inför att få företräda en riktigt stark välfärdspolitik och är glad över att föra vänsterpartiets väljare mot en mer rättvis politik som gynnar alla medborgare i samhället.

-”Vänsterpartiet är idag det parti som starkast driver välfärdsfrågor och försöker stoppa att våra skattemedel hamnar i privata fickor utanför vård, skola och omsorg där de är menade att hamna. Vänsterpartiet är ett rättviseparti”, säger han.

De frågor Tony brinner mest för är upprätthållandet av en välfärd för alla. Att se till att bibehålla vård, skola och omsorg i kommunal regi med starka kollektivavtal för både medborgare som nyttjar verksamheten och arbetstagarna som ska utföra arbetet inom dem.


Oscar Witt

Oscar är 36 år och står som nummer 7 på vår fullmäktigelista i Nynäshamns kommun.

Oscar jobbar som lastbilschaufför. Han brinner för miljö- och klimatfrågor som han menar är en ödesfråga för vårt land.
Oscar vill och kommer också arbeta för de antirasistiska frågorna och är djupt oroad över SD:s frammarsch.


Erika Nilsson

Erika är 36 år, och står som nummer 8 på vår fullmäktigelista i Nynäshamns kommun.

Erika är pedagog/lärare och arbetar till vardags på kommunens träningsskola. Hon vill främst arbeta politiskt för en bättre arbetsmiljö inom förskolan och skola. Det betyder i sin tur färre barn i barngrupperna samt mindre klasser i skolan.


Bengt Dahlby

 


Maj-Lis Carlsson

 


Recep Erdal

Recep och står som nummer 11 på vår fullmäktigelista i Nynäshamns kommun. Han är pizzabagare i kommunen, många känner säkert igen honom därifrån. Han är Vänsterpartist för att han vill vara med att förändra vårt samhälle.

Recep menar att Vänsterpartiet behövs för att trygga framtiden för alla och inte bara för de mest rika. Han menar att det behövs rättvisa skatter och att sjuka och ålderspensionärer ska prioriteras. – ”Vården måste bli tryggare och resurser behöver finnas även på landsbygden”, säger han.

Recep vill arbeta för att höja lönerna för undersköterskor och assistenter så att det går att få i hop sin vardag ekonomiskt. Han vill att samhället ska hålla ihop, oavsett vilken härkomst man har, och att byggandet börjar med våra barn. -”Det kommer att trygga vår kommun och hela Sveriges framtid”, avslutar han.


Harald Gärdek

 


 

Kopiera länk