sida

VägVAL

Ladda även gärna hem Vänsterpartiets Valplattform-2018.


2018-09-09

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET – idag gäller det!

Tro inte på politikerklyschor om att ingenting går att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är inget sällskapsspel.
Solidaritet betyder att vi står upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen upphörde och arbetsmiljön blev bättre.

Många PRATAR om jämställdhet och jämlikhet – men det hjälper ju inte att bara prata! Se mer om V-Nynäshamn!

Vi står inför ett vägval! Din röst är lika mycket värd som Sveriges rikaste. Idag har du din chans att göra din röst hörd för solidaritet. Vi behöver stå upp för varandra!

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET för att skapa en framtid som tillhör oss alla! Läs mer!


2018-09-08

TÄNDERNA ÄR EN DEL AV KROPPEN!

Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar man tjänar. Många har i dag inte råd att gå till tandläkaren eftersom de vet att det skulle kosta alldeles för mycket.

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Förslaget innebär att alla kostnader över 2 000 kronor/år subventioneras fullt ut.

Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Läs mer!


2018-09-07

KULTUR FÖR ALLA – INTE BARA NÅGRA FÅ

Människor behöver kultur som förklarar världen – och/eller gör den vackrare och roligare. Alla ska ha enkel tillgång till kultur, oavsett var vi bor. Närhet till böcker ger barn mer jämlika chanser.

Därför vill Vänsterpartiet ha riktiga skolbibliotek i varje skola och en lag mot att privatisera bibliotek. På bibblan ska du inte behandlas som en kund!

Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Riksteatern och turnerande utställningar ska nå ut i alla hörn av landet. Stora sportevenemang ska sändas i kanaler som alla har tillgång till. De ickekommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler.

Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken ska utgå från en helt annan logik.

Vänsterpartiets mål är att Kulturskolan för barn ska göras kostnadsfri före år 2022. Läs mer!


2018-09-06

FLYKTINGPOLITIK FÖR SAMMANHÅLLNING OCH ALLAS LIKA VÄRDE

Asylrättens framväxt var ett stort framsteg för mänskliga rättigheter. Asylrätten är ett löfte mellan människor att se sig själva i varandra, ett löfte om jämlikhet.

Det är idag fler människor på flykt i vår del av världen än någonsin tidigare i historien. Krig, förtryck, klimatförändringar och fattigdom driver människor att fly eller söka ett bättre liv. Sverige och EU är, med sin utrikespolitik och stora vapenexport, en bidragande del till att människor behöver fly.

Människor måste ha vägar ut från krig och terror. Vi är många som vet att Sverige kan göra mer. De rikas förmögenheter växer, samtidigt som krigsflyktingar inte ens får riktiga uppehållstillstånd. Mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning måste vara centrala delar av den svenska utrikespolitiken.

Vänsterpartiet vill se en kraftfull politik som motverkar orsakerna till att människor tvingas på flykt. Läs mer!


2018-09-05

SVERIGE SKA VARA EN RÖST FÖR FRED OCH RÄTTVISA


Stora länder ska inte hunsa de små i världspolitiken. En bra politik utgår från de vanliga människorna, inte makthavarna. Det kräver att vi står utanför Nato och att vi inte flyttar mer makt till EU. Då kan vi göra våra egna val och stå för våra egna värderingar.

Upprustning och aggressivt militärt övande från Ryssland och Nato ökar spänningarna i vår del av världen. Tillsammans med klimatkrisen utgör risken om kärnvapenkrig hot mot hela vår existens.

Vänsterpartiet vill bryta den övnings -och rustningsspiral som ökar spänningen i vårt närområde. Vi måste återvända till den politik för fred, nedrustning och avspänning där diplomati, förhandlingar och överenskommelser ersätter vapenskramlet.

Vänsterpartiet är det enda parti i Sverige som agerar för att bryta beroendet av Nato. Vi ska säga upp värdlandsavtalet med Nato och återfå en trovärdig militär alliansfrihet. Vi vill att Sverige slutar exportera vapen.

Vi ska satsa våra resurser på ett modernt värnpliktsbaserat försvar som ger vår militära alliansfrihet trovärdighet och ställer upp en rimlig tröskel mot angrepp. Det ökar Sveriges säkerhet. För att motverka krig och upprustning är det viktigt att stärka FN och dess möjligheter till fredsbevarande insatser.

Vänsterpartiet vill återupprätta Sveriges självständiga röst i världen! Läs mer!


2018-09-04

NÅGONSTANS ATT BO

Unga måste få börja sina vuxenliv. Barnfamiljer måste kunna skaffa sig något större – även om de inte har en massa sparade pengar. Vi måste bygga lägenheter som vanligt folk har råd med!

Det är helt orealistiskt att tro att treor som kostar 15 000 kronor i månaden är lösningen på den bostadsbrist vi ser idag. Vänsterpartiet vill både se till att alla kommuner där det råder bostadsbrist bygger och att det finns ett statligt byggbolag som kan pressa priserna. Vi kopplar investeringsstöd till hyresnivån.

Människor ska inte behöva försätta sig i stor ekonomisk risk för att få någonstans att bo. Människor behöver tak, inte lån över huvudet. Vi sitter inte och hoppas på att marknaden ska lösa problemet – vi styr den med aktiv statlig byggpolitik.

Där Vänsterpartiet styr säljs inga hyresrätter ut! Läs mer!


2018-09-03

RÄTTVISA FÖR DET SVIKNA SVERIGE

Alla som lever och verkar i Sverige ska också ha välfärden nära sig. Men de senaste årens regeringar har tillåtit att stora delar av Sverige nu saknar sådant som borde kunna tas för givet. Bussen går inte, polisen kommer för sent, förlossningen har stängt.

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än många andra länder. Det är inte för att vi haft längre straff eller fler poliser på gatorna. Det har däremot en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med en välfungerande omsorg och skola, samt tillgång till arbete och bostäder. Men det gäller inte längre överallt.

Nu är det dags att rusta upp de svikna delarna av Sverige! Läs mer!


2018-09-02

SKOLAN SKA LÄGGA GRUNDEN FÖR ETT LIV MED MÖJLIGHETER

Skolan ska se till att varje barn lär sig, oavsett var de växer upp. Under decennier har regeringar låtit skolan bli allt mer ojämlik. Idag oroar sig föräldrar för om de valt en bra skola.

Staten behöver återta ansvaret för skolan från kommunerna, men kommunerna ska avgöra vilka skolor som ska finnas i kommunen och var. Det är inte föräldrarnas ansvar att se till att barnen hamnar på en bra skola – i Sverige ser vi till att ALLA skolor är bra.

För elever i behov av särskilt stöd sätts idag de största insatserna in först i slutet av grundskolan och i gymnasieskolan, trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra på detta och se till så att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan.

Skolan och förskolan ska också vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella övergrepp och mobbing. De ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Vänsterpartiet vill också att varje skattekrona ska ska stanna i klassrummet – inte försvinna till skolföretagens ägare. Läs mer!


2018-09-01

DU SKA KUNNA LITA PÅ VÅRDEN NÄR DU BEHÖVER DEN

Vinstintressen styr ofta var ny vård etableras och till vilka den riktas, vilket gör att pengar som skulle gått till storstädernas arbetarområden eller till glesbygd istället kan gå till områden där människor är friskare och rikare.

Om du blir sjuk ska du kunna lita på välfärden. Du ska få den vård du behöver utan att behöva välja rätt eller tjata till dig en tid. Idag syns klasskillnaderna tydligt i sjukvården. Vanligt folk har längre till vårdcentralerna och får sämre vård när de söker hjälp. Så får det inte vara!

Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Tvärtom ska du få mest hjälp när du behöver den som bäst.

Även tänderna måste behandlas som en del av kroppen och tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet!

Det är dags att ta tillbaka den jämlika vården – där inte pengarna styr. Läs mer!


2018-08-31

DU SKA KUNNA LITA PÅ VÄLFÄRDEN

Du ska kunna lita på välfärden, att du får hjälp om du blir sjuk, att barnen har det bra i skolan och att du får gå i pension innan kroppen säger ifrån. Idag har välfärden hamnat i fel händer och styrs av vinstjakt och affärstänkande.

Alla partier utom Vänsterpartiet deltar i privatiseringsivern.

Nu är det dags att stoppa vinstjakten och ta tillbaka vår gemensamma välfärd. Läs mer!


2018-08-30

ALLA KAN FÅ MÖJLIGHET ATT ARBETA OCH TID ATT LEVA

Det ska kännas lätt att gå till jobbet. Idag blir tvärtom arbetslivet allt stressigare. Många behöver mer tid för återhämtning för att inte slita ut sig.

En del löntagare har förhandlat sig till kortare arbetstid redan idag. Det är dags att det börjar gälla alla.
Vänsterpartiet vill påbörja övergång till sex timmars arbetsdag! Läs mer!


2018-08-29

ALLA SKA KUNNA HA ETT TRYGGT JOBB

Ingen ska behöva gå utan jobb. Men den som har jobb ska inte heller slitas ut eller hela tiden behöva oroa sig över sin anställning. Högern säger att det är bättre med dåliga villkor än inget jobb alls. Sverige ska sikta högre än så!

Trygghet är också viktigt för småföretagare. (V)i vill göra det lättare att starta företag genom att förstärka den sociala tryggheten för den som startar eget.

Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan planera vår framtid och har svårt att få en bostad.
Anställningsformen ”allmän visstid” ska därför avskaffas! Läs mer!


2018-08-28

KLIMATMÅLEN MÅSTE GÅ FÖRE KORTSIKTIGA VINSTINTRESSEN

Klimatfrågan är vår generations stora fråga. Stoppar vi inte temperaturhöjningen, kommer det att slå hårdast mot vanligt folk – inte mot ”höjdarna”.
Därför behövs det en regering som står upp mot fossilindustrin och tar Sverige till nollutsläpp.

För Vänsterpartiet är klimatet en ödesfråga. Det är därför vi har den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen. Trots att det är den rika delen av världen som står för den största delen av utsläppen är det den fattiga som drabbas hårdast.

Vänsterpartiet är en garant för att klimatomställningen genomförs rättvist och att de rikaste, (som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp), får ta det största ansvaret. Bara så kan omställningen få det stöd den behöver.

Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen och den rika delen av världen måste ta sitt historiska ansvar. Läs mer!


2018-08-27

EKONOMISK JÄMLIKHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Det är vad du vill göra i livet som ska sätta gränserna – inte ditt kön. Idag har kvinnor otryggare jobb. Det ökar bl.a risken att utsättas för sexuella trakasserier.

Den som menar allvar med feminism måste stå för fasta anställningar, heltider och starka fackföreningar.

Och – det är hög tid att kvinnor inte tjänar en krona mindre än män. Läs mer!


2018-08-26

ETT RÄTTVIST SKATTESYSTEM

Några har mer pengar än de kan göra av med, samtidigt som andra känner att de aldrig får det bättre. Stora förmögenheter byggs upp samtidigt som skolor och sjukhus slits ned. Så kan det inte fortsätta!

Den som inte vågar omfördela kan aldrig bygga ett jämlikt samhälle.
Vänsterpartiet vill införa en miljonärsskatt och investera pengarna i en välfärd som går att lita på. Läs mer!


2018-08-25

FOLKET SKA BESTÄMMA

Politiker ska göra det som är bäst för väljarna. Men de senaste årens regeringar har lyssnat mer på eliten än på vanligt folk. Allt färre känner att politiken utgår från deras vardag. Det måste ändras!

Vänsterpartiet vill sänka politikers löner, så att de förstår hur folk har det. Läs mer om politikerlöner!

Det ska vara nära till väljarna – och långt till lobbyisterna. Läs mer!


2018-08-24

ETT SVERIGE/NYNÄSHAMN/SAMHÄLLE FÖR ALLA

Det är dags att ta ojämlikheten på allvar. Idag drar de rikaste ifrån alla oss andra. Det är därför politiken behöver en stark vänster, som står för sina ideal. Vi står inför ett vägval. Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få.

Vänsterpartiet vill ha ett Sverige för alla! Läs mer!


2018-08-23

EN SJUKFÖRSÄKRING ATT LITA PÅ

Om du är sjuk ska du inte också behöva oroa dig över att du inte får ekonomin att gå ihop.
Högerpartierna försämrade sjukförsäkringen kraftigt och tyvärr har den nuvarande regeringen fortsatt att skapa otrygghet för alla som är sjuka. Vänsterpartiet vill också minska sjukfrånvaron men inte genom att göra människor fattiga, utan genom att göra folk friska.

Vi har förhandlat fram högre ersättning och sänkt skatt för den som är sjuk, men det räcker inte. Så länge människor behöver oroa sig för att bli av med sin ersättning innan de blivit friska, kommer vi fortsätta driva på för en annan politik.

Vänsterpartiet vill ha en sjukförsäkring att lita på! Läs mer!


Ladda även gärna hem Vänsterpartiets Valplattform-2018.

Kopiera länk