sida

Om oss

Vänsterpartiet i Nynäshamn är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti, som vilar på ekologisk grund.
Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige.

Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet.
Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där människor bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.


Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Kopiera länk