• Hem
  • Ledamöter
sida

Ledamöter

Fullmäktigegruppen


Tony Nicander, ordinarie ledamot
Erika Nilsson, ordinarie ledamot
Bengt Dahlby, förste ersättare
Recep Erdal, andre ersättare

Gruppledare

Bernt Månsson, gruppledare

Kommunstyrelse- och Nämndledamöter

Tony Nicander, ordinarie i Kommunstyrelsen, samt ordinarie i Socialnämnden
Tette Merio, ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden
Katrina Winter, ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Mats Johansson, ordinarie i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Anton Larsson, ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Styrelsen 2021

Från vä: * Mats Johansson, sekreterare * Kerstin Fredriksson, ledamot * Tette Merio, ordförande * Tony Nicander, kassör/vice ordf. * Bengt Dahlby, ledamot

Politisk sekreterare

* Tony Nicander


Valberedning

* Katrina Winter * Carolyn Kush Gonzales * Anton Larsson


Revisorer

* Katrina Winter * Halil Jusufoglu


Kopiera länk