Konferens

DÅK 2021, 27-28/3

Idag och imorgon pågår DÅK (distriktsårskonferens) 2021, Storstockholm.

Vi är 200 ombud, (gruppledare Bernt Månsson och ordförande Tette Merio, från vår förening), och därmed är konferensen historiskt stor – likvärdigt stor med nyligen genomförd Kongress 2020 faktiskt.


Grattis till nya distriktsstyrelsen!

Ett extra Grattis till Miriam Mirre Malm, kommunfullmäktigeledamot från vår förening, som under söndagen inte bara blev invald till DS, utan även till valberedningen för regionen.

Här har vi Vänsterpartiets Storstockholms Distriktsstyrelse:

Foto: Vänsterpartiet Storstockholm

Uppifrån vä:

Sandra Lindström, Solna, ersättare
August Flensburg, Sundbyberg, ordinarie
Miriam Malm, Nynäshamn, ordinarie
Håkan Blomqvist, Västra Södermalm, ersättare
Monica de Santa Cruz, Kungsholmen, ordinarie
Jesper Wiklund, Sundbyberg, ordinarie
Robert Mjörnberg, Kommunalvänstern, ordinarie
Elena Karlström Hammarby-Skarpnäck, ordförande
Daniel Pérez Wenger, Solna, ordinarie
Leo Ahmed, Kista, ersättare
Eva Bjurholm, Södertälje, ordinarie
Sanna Tefke, Kommunalvänstern/Farsta, ersättare
Marlene Karlén, Tensta-Rinkeby-Spånga, ordinarie


 

DÅK 2019

Förra helgen gick DÅK:en (distriktsårskonferensen) av stapeln i Hallunda Folkets Hus.

Vänsterpartiet Nynäshamns ombud var vice gruppledare Bernt Månsson och styrelsesekreterare Tette Merio.

Tillsammans med ca 200 andra kamrater från hela Stockholms län fastslogs verksamhetsplanen för kommande två år. Tette och Bernt inrutade med röd penna nedan. (Originalbilden nedan är lånad från V-Storstockholm.)

Bernt passade på att säga sin mening i talarstolen. 😉

Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet och suppleant i finansutskottet, berättade om det politiska läget.

Elena Karlström återvaldes som distriktsordförande. (Originalbilden nedan är lånad från V-Storstockholm.)

En givande helg!

Det går att förändra världen om man vill.
Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Välkommen till oss! Bli medlem i Vänsterpartiet!

Kalender Vt 2021

JANUARI

 

4 – Lokal nämndutbildning

5 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

6 – Valberedningens utskick av nomineringsanmaning inför val av ombud till DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

12 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

12 – Suffraskola inför årsmöte

14 – Internfeminism-studiecirkel del 2, distriktet

14 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

19 – KG (Kommunala gruppen)-möte

21 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

26 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

27 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – Extra medlemsmöte, ombudsval, DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – V Skrivarworkshop

31 – V Kommunikationsutbildning

——————————————

FEBRUARI

 

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

7 – Styrelsemöte

7 – Extra medlemsmöte, motionsskrivning

9 – Ledamotsutbildning, kommunen

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

16 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

18 – Internfeminism-studiecirkel del 3, distriktet

21 – KG (Kommunala gruppen)-möte

22 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

23 – Medlemsmöte

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

MARS

 

2 – Suffraskola inför årsmöte

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

8 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

10 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

21 – Årsmöte

23 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

24 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

24 – Styrelsemöte, konstituerande

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

27 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

31 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

——————————————

APRIL

 

11  Styrelsemöte

13 – Internfeminism-studiecirkeluppföljning, distriktet

15 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

15 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – Styrelseutbildning, distriktet

25 – KG (Kommunala gruppen)-möte

26 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

27 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

28 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

28 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

28 – Medlemsmöte

29 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

——————————————

MAJ

 

9 – Styrelsemöte

18 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

19 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

19 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

23- KG (Kommunala gruppen)-möte

24 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

25 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

26 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

26 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

JUNI

 

1 – Extra medlemsmöte, budget, Kommunalpolitiska programmet

13 – Styrelsemöte

13 – KG (Kommunala gruppen)-möte

14 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

15 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

16 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

22 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

23 – SON (Socialnämnden)-sammanträde


Kalendern uppdaterad 21-03-24 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, vt-21. Mer tillkommer vart eftersom.

Kategorier