Extra


Naturskyddsföreningen – V rankad som bästa miljöparti 2018

Om man ser till vad som faktiskt gjorts under gångna mandatperiod och inte bara till vad som sagts/sägs:

”• Vänsterpartiet får högst betyg av Naturskyddsföreningen.

De är det parti som sammantaget fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen. Med sin dubbla roll, både som del i budgetförhandlingarna med regeringen och som oppositionsparti i riksdagen, har de kunnat lägga fram förslag i riksdagen som går längre än regeringen.”


Djurskyddsföreningen – V rankad som bästa djurparti 2018


I sitt samarbete med regeringen 2014-2018 har V drivit igenom otaliga reformer.
Nedan kan du ladda hem och se 80 st av dem (PDF-format).

Reformer som V drivit igenom i sitt samarbete med regeringen 2014-2018 – i punktform

Reformer som V drivit igenom i sitt samarbete med regeringen 2014-2018 – detaljerad text


Politikerlöner

V-politiker har sedan länge inkomstjustering genom § 127 i partiets stadgar och Vänsterpartiet har gång på gång föreslagit att riksdagsarvodet ska sänkas så att nivån på arvodet blir detsamma som ett prisbasbelopp per månad. Hittills har dock inget annat parti röstat för vårt förslag, istället höjs riksdagsledamöternas arvoden år efter år …

Jonas Sjöstedt får idag ut 28 400 kronor i månaden efter skatt och den särskilda partiskatten. Det motsvarar en månadslön på cirka 37 900 kr/mån före skatt. (Maxbeloppet förändras varje år så att det alltid är 5/8 av prisbasbeloppet för att följa med prisutvecklingen.)

Partiskatten är viktig av två skäl:

  • För det första anser (V)i att folkets företrädare inte bör leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från medborgarnas.
  • För det andra är partiskatten en viktig inkomst för partiet som bidrar till att öka partiets självfinansiering.

Läs mer!


 

Kalender Ht 2019

AUGUSTI

11
Styrelsemöte, 14-16

14
Medlemsmöte, 18-20

18
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

21
Intervju, politisk sekreterare, 18:15-20

26
Grupparbete del 2, uppdatering Kommunalpolitiska programmet, 18-21

31
Skärgårdsmarknaden, ”Politiska torget”, 09-17 (eventtid 10-16)

SEPTEMBER

2
Uppstartsmöte med politiska sekreteraren, 18:30-20

7
Styrelsemöte, 13-15

8
Förrådsprojekt etapp 1, 13-17

9
Workshop, ”Ofrivillig ensamhet”, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

22
Möte, Kommunala gruppen, 12-13

26
Ordförande/Gruppledarträff , distriktet, 18-21

29
Förrådsprojekt etapp 2, 13-17

OKTOBER

6
Styrelsemöte, 14-16

8
Medlemsmöte, 18-20

13
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

20
Möte Kommunala gruppen, 12-13

NOVEMBER

3
Styrelsemöte, 14-16

17
Möte Kommunala gruppen, 12-13

17
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)

DECEMBER

8
Möte Kommunala gruppen, 12-13

8
Styrelsemöte 14-16

11
Medlemsmöte, 18-20

15
Backluradagen, 13-17 (eventtid 14-16)


Kalendern uppdaterad 19-09-11 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, ht-19. Mer tillkommer inom kort.