Lokala artiklar

Detaljer kring avtalet mellan oss och alliansen

Därför säger V ja till en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd:

Utöver att den tilltänkta näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden – EFTER VÅR KOMPLETTERING OCH JUSTERING AV GRUNDFÖRSLAGET – bidrar till att få ned arbetslösheten, främjar företagande, stärker och ger möjligheter åt de individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, möjliggör för vår kommun att på sikt bättre ska kunna matcha de kompetensbehov som företagarna har, så ingår även i avtalet att:

  • Kultur- och fritid ska finnas kvar som egen nämnd och inte förpassas att ligga i skymundan i den större nämnden för barn- och utbildning, som alliansen önskat.

Våra kompletteringar och justeringar gällande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden består i att:

  • Ärenden gällande försörjningsstöd ska stanna hos socialförvaltningen.
  • AUC (Arbets- och utvecklingscentrum) får ett breddat uppdrag att kunna stödja alla kommunens invånare, inte bara dem med försörjningsstöd.
  • Samma verksamhetssystem används nämnder emellan, för att säkerställa smidig nämndöverskridande hantering av ärenden.

Läs hela artikeln!


 

1:a upplagan av ”Vänstern i Nynäshamn”

Vår tidning på väg ut till stora delar av Nynäshamn till 1:a maj.

Vänsterpartiet Nynäshamns Tony Nicander och Tette Merio skriver om kampen för ett bättre samhälle i ledare och artikel.

 

Om ni inte bor i Nynäshamn men vill ha ett exemplar, hör av er så löser vi det tillsammans!


 

Kultur och fritid är livsviktigt

Om alliansen i Nynäshamn får som den vill, avvecklas kultur- och fritidsnämnden.

Alliansen verkar mena att frågorna kommer att få lika mycket plats under barn- och utbildningsnämnden, men det säger sig självt att det inte kan vara sant.
Självklart tas frågorna mer på allvar i en egen nämnd, än de kan göra som en punkt under en annan, större nämnd.

Tette Merio, Ordförande V Nynäshamn, ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden, Nynäshamn

Det är förödande inte bara för enskilda, utan även både dyrt och dumt för samhället i stort, att lägga mindre krut på kultur- och fritidsfrågor, istället för mer, som man borde.

Läs hela artikeln!


 

Planerade nya arbetsmarknads- och näringslivsnämnden

Vänsterpartiet, med övriga oppositionspartier, har under denna mandatperiod räddat kvar kultur- och fritidsnämnden, den kommunala hemtjänsten och med vår hjälp blir troligen den planerade nya arbetsmarknads- och näringslivsnämnden bra även för den enskilda människan och inte bara för företagen.

Den borgerliga alliansen, som har makten i Nynäshamn, glömmer nämligen gång på gång bort att de är en minoritet som behöver söka stöd hos andra partier för sina frågor. Vi påminner dem dock.

Bild: Helene Skoglund, Kristina Laitinen

Ur artikeln:”V känner bland annat oro över planerna på att flytta hanteringen av försörjningsstöd till den nya nämnden. Partiet anser att det är mycket viktigt att de handläggare som arbetar med försörjningsstöd även i fortsättningen måste kunna ha ett tätt samarbete med personal på socialförvaltningen. Detta eftersom majoriteten av de personer som söker försörjningsstöd har en mer komplex problematik.

– Därför är det jätteviktigt att kommunen säkerställer en fortsatt fungerande samverkan mellan myndighetsgränserna runt gemensamma klientärenden. Sekretess eller fysiska lokaler nämnder emellan får inte utgöra ett hinder för samverkan, säger Bernt Månsson.” (Kommunstyrelseledamot, samt t.f. gruppledare V, Nynäshamn)

Läs hela artikeln via länken –><


 

Nej till Tvärförbindelse Södertörn

Debattartikel i NP (Nynäshamns Posten) idag:

Vi i Vänsterpartiet vill se klimatsmarta satsningar som utökad järnvägskapacitet, satsning på infrastruktur för kollektivtrafik och cykling och göra det billigare och smidigare att välja hållbara alternativ.

Illustration: Trafikverket

Tvärförbindelse Södertörn är en klimatskadlig motorväg söder om Stockholm som ingår i regeringens nationella infrastrukturplan. Både regeringen och Trafikverket måste ta sitt förnuft till fånga och stoppa projektet om klimatmålen ska nås.

Naturvårdsverket, miljöorganisationer, transportforskare och Vänsterpartiet har varit tydliga i kritiken mot nya motorvägar.
Regeringen måste bestämma sig om de menar allvar med att nå klimatmålen. Motorväg eller klimatet?

Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm
Jens Holm (V), ordförande för riksdagens trafikutskott
Elin Segerlind (V), riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson
Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholm
Nujin Alacabek (V), oppositionsråd i Huddinge
Åsa Bååth (V), gruppledare i Haninge
Inger Gemicioglu (V), gruppledare i Tyresö
Mats Einarsson (V), gruppledare i Botkyrka
Bernt Månsson (V), t.f. gruppledare i Nynäshamn
Sait Yildiz (V), vik. gruppledare i Södertälje
Anneli Tikkanen-Rózsa (V), ordförande i Nykvarn

Läs hela artikeln –>

Därför anmäler vi regionen till Konkurrensverket

Ur debattartikel i NP (Nynäshamns Posten) idag:

”1177 Vårdguiden kan komma att köpas upp av Kry. Kry har uppenbarligen specialiserat sig på kompiskontakter och kryphål i regelverket, för att växa.

Vi tycker att 1177 Vårdguiden ska drivas av regionen och styras politiskt. Men även den som tycker att 1177 Vårdguiden ska drivas privat, borde reagera mot det sätt som en enda vårdjätte gynnats.

Foto: TT

Vårdguiden 1177 är ingången till sjukvården och måste därför vara en del av regionens egen struktur. Att 1177 redan i våras hänvisade folk direkt till Kry är en skandal.”


Anna Sehlin, oppositionsregionråd för V Region Stockholm
Tony Nicander, ordförande V Nynäshamn
Annette Tette Merio, sekreterare V Nynäshamn

Läs hela artikeln –>


 

Nej till viten och bonusar till vårdcentralerna

Den blågröna majoriteten i region Stockholm har beslutat att införa viten och bonusar till vårdcentralerna i ett krångligt system som innebär att de vårdcentraler som redan nu har svårt att hitta fast personal i form av läkare, straffas ytterligare.

Bonus utgår till vårdcentraler som är belägna i områden med mindre vårdtyngd och lättare rekryteringssituation. Bonus utgår också till stora vårdcentraler med god personalsituation som har möjlighet att utöka öppettiderna utanför kontorstid.

Nynäshamn har inte haft husläkare på jourtid på över tio år. För nynäshamnsborna ligger närmsta närakut i Haninge.

Foto: TT

Vänsterpartiet vill inte ha ett system med bonus och viten.
Vi vill istället bl.a ha:

  • 100 procent fast ersättning till vårdcentralerna.
  • Områdesansvar för vårdcentralerna.
  • Ett listningstak på 1500 patienter/läkare i områden med hög ohälsa.
  • Att det utökade uppdraget för psykisk ohälsa finansieras utöver uppräkningen på 3 procent.

Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Annette Tette Merio, sekreterare, Vänsterpartiet Nynäshamn

Läs mer via länkad artikel –>


 

Satsa långsiktigt på äldreomsorgen

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet Nynäshamn vill att kommunen satsar långsiktigt på äldreomsorgen, för en jämlik vård- och omsorg.

Regeringen har beslutat om ett permanent öronmärkt bidrag till äldreomsorgen för att förbättra personalstyrkan.

Alliansen i Nynäshamn har med hjälp av detta och andra statliga bidrag nollat underskottet utan att utöka inkomsterna med en liten skatteökning, som hade gjort en stor skillnad.

Foto: TT

Tack vare duktig personal och bra rutiner så har Nynäshamns kommun klarat sig utan dödsfall kopplat till coronaviruset, men personalen sliter under dåliga förutsättningar.

År 2020 har kommunen ett underskott på 35,7 miljoner inom socialförvaltningens verksamheter där äldreboendena ingår. Personalen skyndar från individ till individ och sliter ut sig själva, de lever på bristningsgränsen.

Antalet vård- och omsorgsplatser behöver öka med minst 20 procent mellan 2016-2025, enligt Äldrepolitiska programmet. Med argumentet att budgeten redan är hårt belastad föreslår Alliansen att köpa 54 platser istället för att satsa på att bygga ett eget äldreboende, något som behövs redan inom fem år enligt förvaltningens beräkningar.

Detta tyder på att det kommer att uppstå brist på vård- och omsorgsplatser inom en snar framtid.

Läs mer via länkad artikel –>


 

Förtydligande gällande kommunala hemtjänsten

FÖRTYDLIGANDE:
-> DEN KOMMUNALA HEMTJÄNSTEN SKA FINNAS KVAR!
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet i Nynäshamn skriver i en gemensamt insändare att det inte kan råda någon tvekan om att den kommunalt drivna hemtjänsten ska vara kvar.
En livlig debatt pågår nämligen igen, om kommunens hemtjänst och vad socialnämnden egentligen beslutade om den 29 september.
I artikeln från V, S, Mp och PPiN förtydligas ATT den kommunala hemtjänsten ska finnas kvar!

Läs artikeln –>

Det går att förändra världen om man vill.
Fast knappast ensam – utan vi alla tillsammans.

Välkommen till oss! Bli medlem i Vänsterpartiet!

Kalender Vt 2021

JANUARI

 

4 – Lokal nämndutbildning

5 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

6 – Valberedningens utskick av nomineringsanmaning inför val av ombud till DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

12 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

12 – Suffraskola inför årsmöte

14 – Internfeminism-studiecirkel del 2, distriktet

14 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

19 – KG (Kommunala gruppen)-möte

21 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

26 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

27 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – Extra medlemsmöte, ombudsval, DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – V Skrivarworkshop

31 – V Kommunikationsutbildning

——————————————

FEBRUARI

 

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

7 – Styrelsemöte

7 – Extra medlemsmöte, motionsskrivning

9 – Ledamotsutbildning, kommunen

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

16 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

18 – Internfeminism-studiecirkel del 3, distriktet

21 – KG (Kommunala gruppen)-möte

22 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-sammanträde

23 – Medlemsmöte

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

MARS

 

2 – Suffraskola inför årsmöte

3 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

8 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

10 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

11 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

21 – Årsmöte

23 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

24 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

24 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

24 – Styrelsemöte, konstituerande

25 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

25 – DÅK-ombudsmöte, lokalt

27 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

28 – DÅK (Distriktsårskonferens) 2021

31 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

——————————————

APRIL

 

11  Styrelsemöte

13 – Internfeminism-studiecirkeluppföljning, distriktet

15 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

15 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

18 – Styrelseutbildning, distriktet

25 – KG (Kommunala gruppen)-möte

26 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

27 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

28 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

28 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

28 – Medlemsmöte

29 – KS (Kommunstyrelse)-sammanträde

——————————————

MAJ

 

9 – Styrelsemöte

18 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

19 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

19 – KF (Kommunfullmäktige)-sammanträde

23- KG (Kommunala gruppen)-möte

24 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

25 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

26 – SON (Socialnämnden)-sammanträde

26 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

27 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

——————————————

JUNI

 

1 – Extra medlemsmöte, budget, Kommunalpolitiska programmet

13 – Styrelsemöte

13 – KG (Kommunala gruppen)-möte

14 – KFN (Kultur- och fritidsnämnden)-extrasammanträde

15 – BUN (Barn- och utbildningsnämnden)-sammanträde

16 – KS (Kommunstyrelsen)-sammanträde

22 – SBN (Samhällsbyggnadsnämnden)-sammanträde

23 – SON (Socialnämnden)-sammanträde


Kalendern uppdaterad 21-03-24 med hittills utförda och/eller färdigplanerade uppdrag, vt-21. Mer tillkommer vart eftersom.

Kategorier